Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: Guia pràctica per a estudiants i professors (Guies d'escriptura i d'exposició oral) por Jordi Sancho Salido

Titulo del libro : Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: Guia pràctica per a estudiants i professors (Guies d'escriptura i d'exposició oral)
Fecha de lanzamiento : February 29, 2016
Autor : Jordi Sancho Salido
Número de páginas : 166
ISBN : 8497665627
Editor : Eumo Editorial SAU

Obtenga el libro de Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: Guia pràctica per a estudiants i professors (Guies d'escriptura i d'exposició oral) de Jordi Sancho Salido en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: Guia pràctica per a estudiants i professors (Guies d'escriptura i d'exposició oral) por Jordi Sancho Salido

Jordi Sancho Salido con Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: Guia pràctica per a estudiants i professors (Guies d'escriptura i d'exposició oral)

El treball de fi de grau (TFG) és el de més complexitat que fan els estudiants al llarg de la carrera i el que demostra de manera clara els coneixements i les habilitats adquirits. Els errors més freqüents en aquests treballs no són en els resultats o en la metodologia aplicada; sinó en la manera com es comunica la investigació duta a terme. Aquest llibre dóna pautes i recomanacions per millorar l?escriptura i la presentació dels treballs acadèmics, en especial els de fi de grau i de màster, i aconseguir una comunicació eficaç.
Jordi Sancho descriu els errors habituals a l?hora d?estructurar, redactar i exposar el treball; i explica pas a pas com millorar-ne l?escriptura i la presentació, des de la delimitació dels objectius inicials fins a la defensa davant el tribunal. Aquesta segona edició incorpora, entre altres millores, dos canvis importants. El segon capítol es centra a orientar els estudiants en l'arrencada del treball perquè sàpiguen definir què volen aportar amb el seu esforç i es diferencien tres tipus de treball (de recerca, d'avaluació i de projecte) en funció del tipus d'aportació. Una altra modificació destacada té a veure amb la revisió de bibliografia, que ara ofereix unes pautes clares per cercar, analitzar i presentar la literatura existent de manera sistemàtica.
Concebut com una guia pràctica, doncs, aquest llibre serà de consulta obligada per a estudiants de segon itercer cicle i resultarà de gran utilitat al professorat i a totes aquelles persones que vulguin transmetre amb eficàcia els resultats de les seves investigacions.